Privacybeleid

Dit is een privacyverklaring van volleybalvereniging VC Houten, gevestigd te Houten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30195847. VC Houten is een kleine vereniging die sinds 2004 bestaat. We hebben ongeveer 90 leden en trainen allemaal op maandagavond in sporthal “De Molenwiek”. Naast trainen en wedstrijden, doen we ook andere gezamenlijke activiteiten. Kijk verder op deze site voor meer informatie.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aldus besloten in de Algemene ledenvergadering van 17 april 2018.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS    
1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid bent of wordt,
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement, (c) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of (d) via het contactformulier of (e) enig andere wijze contact met ons opneemt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a1)  bij voor lidmaatschap benodigde persoonsgegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, bankrekeningnummer, lidmaatschap nummer NEVOBO, teamindeling, lidmaatschap commissies binnen vereniging, opleiding(en) t.b.v. bevoegdheden trainingen/scheidsrechter,  en
(a2)  een (pas-)foto t.b.v. vereiste  registratie volleybalbond  NEVOBO en met expliciete toestemming van lid t.b.v. het gebruik voor het interne smoelenboek voor de leden
(b-d) bij voor de onder punt 1.1 genoemde doelen alleen uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
(a)  het lidmaatschap te continueren
(b-d) voor de onder punt 1.2 genoemde persoonsgegevens nieuwsbrieven te verzenden, contact met u op te nemen of te onderhouden, dienstverlening te verbeteren en/of onze website te optimaliseren.

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1  U kunt contact opnemen met de secretaris van de vereniging via het emailadres secretaris@vchouten.nl  of webadres http://www.vchouten.nl/index.php/contact voor:
(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, verwijderen of overdracht van uw gegevens;
(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door VC Houten.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  VERSTREKKING
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende:
(a)  Bij leden van de vereniging de hierna genoemde volgende persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geslacht, teamindeling, type lidmaatschap, type speler (recreatief/competitief) verjaardatum en na expliciete toestemming een pasfoto). Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk via een afgeschermd ledengedeelte van onze website en hebben als doel het doel het maken van afspraken noodzakelijk voor de vereniging tussen de leden te vereenvoudigen.
(b)  Bij overige volleybal-contacten zoals de nationale volleybalbond en gelieerde sportorganisaties zoals de nationale bond NEVOBO, gelieerde organisaties de hierna genoemde persoonsgegevens ((naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geslacht,  type speler (recreatief/competitief), geboortedatum en pasfoto).
(c) Bij overige contacten zoals leveranciers, sponsors enkel nadat de Algemene Ledenvergadering akkoord heeft gegeven ten aanzien van verspreiding van welke persoonsgegevens voor welk expliciet doel. Hierbij staat voorop dat er nooit geen bijzondere persoonsgegevens worden verspreid aan overige contacten en beperkt tot doel noodzakelijk, in ieder geval nooit meer dan naam, telefoonnummer en/of emailadres.

4.2 Wij kunnen foto’s van teams en individuele leden tijdens volleybal-activiteiten publiceren op onze website in het gerechtvaardigde belang van het doel van onze verenging zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het individuele lid, tenzij het lid daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent bij het bestuur.
4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

VC Houten, mei 2018