Blessures

FysioWorkshop Houten

Blessure opgelopen tijdens de wedstrijd? Kun je niet voluit gaan tijdens de training? Bij FysioWorkshop Houten kunnen leden van VC Houten nu een gratis en vrijblijvend sportconsult inplannen. Een fysiotherapeut brengt je blessure in kaart en geeft advies en/of oefeningen mee voor thuis. Indien fysiotherapeutische behandeling nodig is, kun je meteen een afspraak inplannen.

FysioWorkshop Houten biedt daarnaast ook de mogelijkheid om een Functional Movement Screen (FMS) af te nemen. De FMS-test is een test die ontwikkeld is om goede en minder goede basis fysieke eigenschappen van een sporter aan het licht te brengen. Daarmee wordt ook gekeken welke risico's op blessures een sporter loopt, om hier preventief wat aan te doen. Het afnemen van de test kost normaal gesproken €60,-, leden van VC Houten kunnen met drie personen tegelijkertijd de test laten afnemen voor €20,- per persoon.
Voor meer informatie over de test: klik hier

Voor het maken van een afspraak voor een sportconsult en/of een FMS-test, kun je bellen met FysioWorkshop Houten: 030-6390204. De praktijk is van 08.00 tot 21.30 uur telefonisch bereikbaar.

Meer informatie op de website.

Volleybal Blessurevrij

Dit stuk is een aangepaste versie van het artikel dat eerder verschenen is in ‘Op Eigen Houtje’ van januari 2007  -  geschreven door Anne Mieke Karsch

Een sportblessure is een blessure die is ontstaan tijdens of als gevolg van sportbeoefening met als gevolg staken van training of wedstrijd, verminderen van trainingsomvang, werk- of schoolverzuim en de noodzaak van het inroepen van medische hulp (definitie NOC*NSF).
Volleybal staat wat betreft het vóórkomen van blessures op de zesde plaats met 2,4 blessures per 1000 uur sport. Dat betekent dat bij een vereniging met 500 leden die elk 2 uur per week trainen er 2,4 mensen per week geblesseerd raken (omgerekend zou dit voor VC Houten globaal 1 blessure per 10 weken betekenen). Overigens staat zaalvoetbal op nummer 1 en skiën op nummer 2 wat betreft het risico op blessures.
Blessures van de enkel komen in het volleybal het meest voor (41%), daarna andere been- of voetblessures (b.v. achillespees) met 21%, knie 12%, rug 10%, schouder 9% en arm/hand 7%.
Een aanvaller heeft een bewezen hoger risico op een enkelblessure dan een spelverdeler of een libero.

Blessurepreventie
Blessure preventie, dus voorkómen van blessures, omvat verschillende aspecten:

 • Primaire preventie – dit betreft alle voorzorgsmaatregelen die genomen worden, zoals het creëren van een veilige trainings- of wedstrijdsituatie, goed schoeisel, beschermingsmiddelen (knietjes), een goede warming-up
 • Secundaire preventie – betreft adequate eerste hulp bij het ontstaan van een blessure waardoor verergering wordt voorkómen (zie EHBSO verderop in dit artikel) en de genezing wordt bevorderd
 • Tertiaire preventie – het voorkómen van herhalingsblessures door aandacht voor een goed herstel na een blessure, goed begeleide terugkeer met een eventueel aangepast trainingsschema.

Twee punten uit de primaire preventie (schoeisel en warming-up) worden hieronder uitgebreider besproken.

Goede schoenen zijn heel belangrijk bij het voorkómen van blessures. Men zegt wel dat iedereen die minstens 2 keer per week (1 training + 1 wedstrijd) volleybalt elk seizoen nieuwe volleybalschoenen zou moeten aanschaffen omdat de demping na 1 seizoen uit de zool is, met als gevolg een extra belasting voor enkels, knieën en rug. Oude, met tape bij elkaar gehouden schoenen zijn helemaal uit den boze, laat staan trainen op sokken of op blote voeten!

De warming-up is van groot belang. Trainers moeten een goede warming-up voor sporters verplicht stellen. Juist minder goed getrainde sporters hebben behoefte aan een goede warming-up, welke bij voorkeur geïndividualiseerd moet zijn. Niet alleen maar met z’n allen een paar rondjes hardlopen maar verschillende spiergroepen apart trainen waarbij iedere sporter extra aandacht heeft voor zijn of haar ‘zwakke punt’. En dat alles moet bij voorkeur  minimaal 15 minuten duren, waarbij wel al in de warming-up oefeningen met een bal gedaan kunnen worden. Over de zin van rekken en strekken verschillen de meningen enorm; een concreet advies hierover is niet te geven.

EHBSO = Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (ICE)
Raakt iemand tijdens een training of wedstrijd toch geblesseerd dan moet EHBSO wordt toegepast. Het kan geen kwaad om de geblesseerde even bij te laten komen: een paar minuten rust om de eerste heftige pijn te laten zakken is geen bezwaar. Daarna volgt de ICE-regel:

 • ICE = koel met water, ijs of cold-pack gedurende 15-20 minuten (leg altijd een doek tussen de huid en het ijs of de cold-pack)
 • I = Immobiliseren; zorg dat het lichaamsdeel niet beweegt of gebruikt wordt om op te steunen
 • C = Compressie; leg een drukverband aan
 • E = Elevatie; leg het lichaamsdeel hoog
 • Herhaal het koelen gedurende de eerste 48 uur enkele malen per dag
 • Raadpleeg een arts bij aanhoudende pijn, (twijfel over) een botbreuk en/of ernstig bandletsel

De schoen aanhouden onder de kraan tijdens het koelen kan zinvol zijn om zwelling tegen te gaan (maar vaak zit de zwelling net boven de schoenrand). Bij gebruik van een cold-pack kan de schoen juist in de weg zitten. Belangrijk is dat àls je de schoen uitdoet je dat voorzichtig doet, dus de veters goed losmaken en heel voorzichtig trekken.

Herstel
Bij een blessure ontstaat een ontstekingsproces in het geblesseerde lichaamsdeel, dit proces zorgt voor de afbraak van kapot weefsel en de aanmaak van nieuw weefsel. Dit ontstekingsproces duurt 3-5 dagen en leidt tot zwelling en pijn.
Na een enkelverzwikking waardoor de enkelbanden zijn opgerekt duurt het 3-4 weken voordat nieuw weefsel is aangelegd om de functie van de beschadigde banden over te gaan nemen. Pas na deze 3-4 weken kan er gewerkt worden aan de sterkte van het nieuwe weefsel om de belastbaarheid van het gewricht op het oude niveau terug te brengen; dit kan alles bij elkaar wel een jaar duren en vergt veel training. Het herstelproces kan eenvoudig vertraagd worden door te snel weer te veel te gaan doen, versnellen kan níet. Een deskundig advies over een verantwoord hersteltraject is aan te raden.

Brace of tape?
Na een rustperiode moet de sporter zelf aan het werk om het nieuwe weefsel op kracht te brengen. Bijvoorbeeld balansoefeningen voor de enkel (op één been staan terwijl je allerlei oefeningen doet) zijn hiervoor belangrijk. In een wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat het regelmatig doen van balansoefeningen de herhalingskans op enkelblessures met 50% vermindert. Er moet een aantal keren per week geoefend worden zonder brace of tape, deze hulpmiddelen worden alleen gebruikt als extra bescherming tijdens het volleyballen zelf.
In het algemeen verdient het aanbeveling om in het eerste jaar na een enkel- of knieblessure met een brace of met tape te trainen en te spelen om de kans op herhaalde blessures te verminderen – het weefsel is immers nog niet op volledige sterkte.
Voordelen van een brace zijn een grotere stabiliteit, de brace is eenvoudig aan te leggen, kan meerdere keren gebruikt worden (en is dus op termijn goedkoper) en is gemakkelijk tijdens het sporten strakker te trekken.
Tape is goed aan te passen aan het individu en neemt weinig ruimte in in vergelijking met een aantal braces. Bij kortdurend gebruik is tape goedkoper. Nadeel van tape is dat een goede tape minstens tot ⅓ deel van het onderbeen moet worden aangelegd (je bent dus zo door het rolletje heen) en dat het in de eerste 20 minuten van de training 40% van zijn trekkracht verliest. Bij een chronische blessure gaat de voorkeur dan ook meestal uit naar een brace.

Samenvatting en conclusie
Blessures komen tijdens volleybal regelmatig voor. Door in de trainingen aandacht te hebben voor een goede warming-up kunnen de trainers helpen bij het voorkómen van blessures, elke sporter heeft hierbij zelf een belangrijke verantwoordelijkheid.
Basiskennis van Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen is nuttig voor iedereen.
Herstel duurt lang; voldoende tijd hiervoor in combinatie met een goed begeleid hersteltraject kan helpen bij het voorkómen van een chronische blessure.


Wil je meer weten, surf dan op deze site naar onderstaande wetenswaardige links:
http://www.sportzorg.nl/ of
http://www.voorkomblessures.nl/

Voorkom blessures

VC Houten heeft in het seizoen 2007-08 te kampen gehad met verschillende blessures. Hieronder enkele links naar websites om blessures te voorkómen danwel met tips en suggesties hoe te handelen bij een ontstane (volleybal)blessure.

Volleybal staat op de derde plaats in de top-10 van sporttakken die relatief gezien de meeste blessures hebben. De hand en de vinger zijn de meest kwetsbare lichaamsdelen, terwijl verstuikingen en verrekkingen de meest voorkomende letseltypen zijn. De meest voorkomende blessure is de enkelverzwikking/verstuiking.

De meeste enkel- en knieblessures ontstaan door fouten bij de landing. Om die blessures te voorkomen, kunnen je de volgende trainingsaanpassingen doen:
1. Zorg ervoor dat je de middenlijn niet overschrijdt.
2. Besteed aandacht aan je landingstechniek, vraag anders de trainer om oefenstof om deze techniek te verbeteren.

Bij volleybal ontstaan er jaarlijks 190.000 blessures, waarvan er 78.500 medisch worden gehandeld.
Vinger- en duimletsel is vaak het gevolg van een gebrekkige techniek. Het aanleren van een goede bovenhandse techniek is dus belangrijk. Gebruik een grotere en lichtere bal tijdens het aanleren van bovenhandse techniek. Wanneer een vinger echter geblesseerd is, pas dan body-splinting toe. Hierbij wordt de geblesseerde vinger met behulp van een tape verbonden aan de (langere) vinger ernaast. Laat de tape aanleggen door een deskundige.

Uit het blessureregistratieproject van de NeVoBO kwam naar voren dat 22% van de blessure ontstaat voor aanvang van de competitie, 58% in de eerste competitiehelft en slechts 20% in de tweede helft van de competitie. Dit is opvallend, want dit is in tegenspraak tot wat men tot nu toe dacht, namelijk dat blessures voornamelijk plaatsvinden aan het einde van het seizoen.
Uit dezelfde registratie kwam naar voren dat het in 22% van de gevallen om een herhalingsblessure gaat. Dit komt omdat volleyballers onvoldoende van de blessure herstellen, maar ook omdat zij onvoldoende beschermingsmaatregelen nemen (zoals intapen en het dragen van een brace).

Hieronder nog enkele sites met wetenswaardige informatie.

 • 'Voorkom blessures'. Deze site is een platform waar sporters alles te weten komen over het voorkomen van blessures. Wilfried de Jong ‘behandelt’ sporters met blessures en geeft 3-dimensionale kijkjes in het lichaam (van meniscus tot enkelbanden, achillespees en nekblessures). Een ander belangrijk onderdeel van de site bestaat uit het testgedeelte. Je test je kennis, ziet hoeveel risico je loopt en hoe je de kans op een blessure kunt verkleinen. Na het maken van de test krijg je advies op maat. Met al deze kennis voorkom je straks misschien wel dat je niet buitenspel hoeft te staan vanwege een vervelende blessure. Een site van Consument en Veiligheid in samenwerking met NOC*NSF.
 • Volleybalblessures: hoe krijg je ze en hoe kom je er vanaf. Sportarts Don de Winter laat zijn licht laten schijnen over veel voorkomende volleybal blessures, waaronder de zweepslag, de liesblessure, de knieblessure, en de schouderblessure. De site is opgezet door Sportzorg.nl, een samenwerkingsverband tussen de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid Milieu.
 • De Schouderpees ontsteking komt ook veel voor bij volleyballers. Vooral de slagarm kan geirriteerd of ontstoken raken. De Vlaamse vereniging voor sportgeneeskunde en sportwetenschappen heeft een informatieve website over deze specifieke blessure: oorzaken, herstel en preventie. Het is onderdeel van een uitgebreidere site met informatie over diverse sportblessures en preventieve oefeningen.
 • "Test uzelf", een globale test van Sportzorg.nl met een keuringswijzer die meer duidelijkheid geeft welke sportkeuring voor jou het meest geschikt is en een cardiovasculaire vragenlijst. Hiermee kan de sporter zijn/haar risicofactoren in kaart brengen en bepalen of het verstandig is om een cardiovasculaire screening bij een sportarts of huisarts te ondergaan.
 • Sportuitrusting volleybal. Van groot belang bij volleybal is een goede sportuitrusting. Niet alleen kniebeschermers maar vooral goede volleybalschoenen. Op deze site een aantal tips en adviezen!

Kuitblessures


Blessures in kuit, enkel of schouder komen bij volleybal regelmatig voor. Er is dan sprake van een spierscheuring als gevolg van een explosieve beweging(trauma), meestal een zweepslag, of als gevolg van overbelasting, zoals een spierverrekking of achillespeesirritatie. We gaan hier verder in spierblessures in de kuitregio.

Zweepslag;
De zweepslag wordt ook wel spierscheuring, tennisbeen, kuitspierscheur, coup de fouet of whiplash genoemd. Vaak komt deze voor in de kuitspier, maar ook de bovenbeenspieren kunnen precies dezelfde blessure oplopen.
De zweepslag ontstaat plotseling en geeft het gevoel van een trap tegen je kuit. je voelt een hevige pijn en kunt niet meer op je tenen lopen. Bij een grotere spierscheur kan ook een bloeduitstorting optreden of voel je zelfs een uitsparing in de kuitspier.
Je kunt een zweepslag voorkomen door een goede warming-up gecombineerd met rekoefeningen van je kuitspieren.
Het is belangrijk het been na een zweeplslsg direct met ijs te koelen en het been rust te geven. Daarna wordt er belast op geleide van de pijn. De revalidatieperiode kan duren van enkele weken tot enkele  maanden, afhankelijk van de ernst van het letsel.

Overbelasting;
Veel overbelastingsblessures uiten zich ongeveer in het midden van de kuit (spierverekking), ter hoogte van de spierpeesovergang, de overgang van de soepele spierbuik naar het stugge peesgedeelte. Een spier bestaat namelijk uit een spierbuik met aan de uiteinden een pees, in de kuit is dit de achillespees. De spierpeesovergang is de zwakke schakel van de spier en daarom zie je daar vaak problemen ontstaan.
Symptomen van een achillespeesirritatie zijn vaak een stijve kuit bij het opstaan, kramp en drukpijnlijkheid van de spierovergang. Als deze klachten al een tijdje bestaan gaat de hele achillespees vaak meedoen, deze wordt dan erg drukpijnlijk en er kan een (forse) zweeling ontstaan.
Dit kan veroorzaakt worden door verkeerd schoeisel, een beperking in de enkel, krachtsvermindering, (te) intensief trainen met set-ups en rugklachten.
Als je er op tijd bij bent, zijn deze klachten vaak goed te behandelen.

Preventie;
Ter preventie zijn de volgende oefeningen belangrijk:
Rustig op en neer op de tenen staan op een trap - Dit wordt 3 series van 15 herhalingen gedaan met 30 seconden rust tussen de series. 2 keer per week uitvoeren. Een branderig/zwaar gevoel van spirpijn mag, maar geen pijn. Bij pijn de oefening stoppen.
Daarnaast is het staanop een been tijdens het tandenpoetsen een goede oefening.
Preventie is ook: niet te lang doorlopen met klachten.

Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst in "Op Eigen Houtje", van februari 2011 en is geschreven door Frank Robertz.
Frank is fysiotherapeut bij Piazza Fysiotherapie Houten. http://www.piazzafysiotherapie.nl/

Activiteitenkalender

21 mei 2018
Geen training
Tweede Pinksterdag 
 
28 mei 2018
Slotactiviteit,
gezellige afsluiting van het seizoen
 
4 juni 2018
Eerste beach-avond
... als het weer goed is...
 

Blessure [voorkomen]?