Contributie

Contributie

VC Houten is de jongste, kleinste en goedkoopste volleybalvereniging van Houten.
Mocht je besluiten lid te worden, dan gelden de volgende contributiebedragen:

 • Competitiespelers: € 255,- per jaar.
 • Dames en Heren recreanten: € 155,- per jaar.

U-pas houders kunnen gebruik maken van een kortingsregeling.

Er geldt een speciale regeling voor 'ondersteunende' en 'slapende' leden:

'Ondersteunende' leden zijn leden die zich jegens de vereniging hebben verbonden door het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Ondersteunende leden:

 • Nemen niet deel aan trainingen of wedstrijden.
 • Worden op de hoogte gehouden en kunnen deelnemen aan de sociale activiteiten van de vereniging.
 • Krijgen “Op Eigen Houtje” toegestuurd.
 • Hebben wel toegang tot het afgeschermde deel van de website.
 • Hebben geen stemrecht.
 • Kunnen geen bestuurslid zijn, wel commissielid.
 • Betalen een contributie van € 20,-.

Slapende’ leden zijn gewone leden die door bijvoorbeeld ziekte gedurende langere tijd niet in staat zijn om te volleyballen, maar verwachten dat wel weer te kunnen gaan doen. Je kunt 'slapend lid' worden alleen na toestemming van het bestuur, na een schriftelijk verzoek vóór 1 september van het nieuwe seizoen of voor 1 januari voor de tweede seizoenshelft.
Slapende leden:

 • Nemen niet deel aan trainingen of wedstrijden.
 • Blijven wel ingeschreven bij de NeVoBo.
 • Zijn voor het overige ‘gewoon lid’.
 • Betalen een contributie van € 40,- bij ingang van het slapend lidmaatschap voor 1 september van het nieuwe seizoen.
 • Betalen bij terugkeer vóór 1 januari de normale contributie als zijnde gewoon lid.
 • Betalen bij terugkeer ná 1 januari de helft van de contributie als zijnde gewoon lid.
 • Betalen bij het ingaan van het slapend lidmaatschap per 1 januari slechts € 20,- van de tweede helft van de verschuldigde contributie.

Aan het einde van het seizoen wordt het slapend lidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap.

(Laatste wijziging: 20 mei 2013)

 

We zoeken versterking

Wij zijn Volleybalclub Houten

 

Activiteitenkalender

21 mei 2018
Geen training
Tweede Pinksterdag 
 
28 mei 2018
Slotactiviteit,
gezellige afsluiting van het seizoen
 
4 juni 2018
Eerste beach-avond
... als het weer goed is...
 

Blessure [voorkomen]?